OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA


menu

:: strona główna

:: komitet naukowy

:: komitet organizacyjny

:: program konferencji

:: miejsce konferencji

:: sekretariat

:: wymogi redakcyjne

Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

zapraszają 

w dniach 6-8 czerwca 2011 roku

do udziału w konferencji naukowej pt.:

GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ - GEOTURYSTYKA

dedykowanej

Profesorowi Marianowi Harasimiukowi

z okazji jubileuszu pracy naukowej

 

patronat honorowy:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
dr Henryk Jacek Jezierski 

Marszałek Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Hetman

JM Rektor UMCS 
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Wojciech Zgłobicki
Zakład Geologii i Ochrony Litosfery UMCSdesigned by gajcy